OffSeason Car storage
 
TJENESTER - OFF SEASON CAR STORAGE

I forhold til billagring kan vi også være behjelpelig med å hente/ bringe bil til og fra lager. Til for eksempel verksted for reparasjon, EU-kontroll, o.s.v.
Mindre reparasjoner, vedlikehold, polering, o.s.v. kan også foretas etter avtale.

Lager leie på måneds basis  kr. 1.250,- pr. mnd.
Større lager plass etter avtale.

Biler på langtids lagring startes og ”rulles” etter avtale.
VI kan ta oppstart sjekk på våren.

Vi tar en enkel oversikt over bil sammen med kunde for å avdekke om noe bør følges opp i lagerperioden.
Alle biler blir frakoblet batteri og oppladet før lagring.

   
  Billagring innendørs, trygt og varmt   Lagringsplass, minilagring   Våre tjenester
   

Besøk oss også på

    Kontaktinformasjon Kart / Veibeskrivelse