Vi tilbyr oppstartsjekk på våren.

Mindre reparasjoner, vedlikehold, polering o.l. kan utføres etter avtale.

Lagerleie på måneds basis kr. 1.250,- pr. mnd.
Vinterlagring fra høst til 1.mai kr. 6.000,-
Større lagerplass etter avtale.

Biler på langtids lagring startes og ”rulles” etter avtale.
VI kan ta oppstart sjekk på våren.

Vi tar en enkel oversikt over bil sammen med kunde for å avdekke om noe bør følges opp i lagerperioden.
Alle biler blir frakoblet batteri og oppladet før lagring.